Privacyverklaring

 

Laatst bijgewerkt op juli 2023

Bij belgischezonnepanelensite.com hechten we veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen, en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. 

Verzamelde persoonlijke gegevens

 1. Informatie die u verstrekt: Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier of een e-mail stuurt, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt. 
 1. Gegevensverzameling via cookies: We kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Deze informatie kan uw IP-adres, browsertype, toegangstijden, bezochte pagina’s en andere klikgedrag omvatten. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en welke keuzes u hebt met betrekking tot het gebruik van cookies.

Gebruik van persoonlijke gegevens

 1. We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens om te reageren op uw verzoeken, vragen of opmerkingen, en om u te voorzien van de gevraagde informatie.
 1. We kunnen de verzamelde gegevens gebruiken om onze website en diensten te verbeteren en om gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden op basis van uw interesses en voorkeuren. 
 1. We kunnen de verzamelde gegevens gebruiken voor statistische analyses en om trends en patronen te begrijpen, zodat we onze website en inhoud beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. 

Gegevensbeveiliging

 1. We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. We maken gebruik van beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls, versleutelingstechnologieën en toegangscontroles, om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.
 1. Ondanks onze inspanningen kunnen we geen volledige beveiliging garanderen vanwege het inherente risico van gegevensoverdracht via internet. U begrijpt en aanvaardt dat u uw persoonlijke gegevens op eigen risico verstrekt. 

Gegevensdeling met derden

 1. We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze rechten te beschermen, of als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. 
 1. We kunnen samenwerken met externe dienstverleners die ons ondersteunen bij het beheren van onze website en het leveren van diensten. Deze externe dienstverleners hebben beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens en zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Uw rechten

 1. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U kunt ook uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens intrekken, indien van toepassing.
 1. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring worden vermeld. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. De bijgewerkte versie zal worden geplaatst op onze website met vermelding van de datum van de laatste herziening. We raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen.